Kunste en Kultuur

Ons kultuurdepartement is ook vir ons baie belangrik en ons is trots op die vele leerders wat aan hierdie aktiwiteite deelneem.

Die uitstaande prestasies van ons leerders in hulle eksterne eksamenuitslae, is die bewys van die baie hoë standaard wat konstant deur ons musiekdepartement gehandhaaf word. Hierdeur het ons leerders ons skool lankal reeds gevestig as ‘n skool met ‘n reputasie van uitnemendheid by verskeie streekskompetisies en eisteddfods. Musiekaande in ons skoolsaal moedig selfs ons jongste en mees onervare musikante aan om in die publiek op te tree. Dit gee hulle selfvertoue dan ‘n reuse hupstoot.

Die volgende instrumente word onderrig vir
gr. 2 – 5 leerders:
 • Klavier
 • Elektroniese klawerbord
 • Viool
 • Tjello
 • Fluit
 • Saksofoon
 • Klassieke kitaar
Instrumente vir 2 – 5 leerders:
 • Sang
 • Marimba
 • Blokfluit
 • Volkskitaar (Folk guitar)
Alle lesse word aangebied in ons nuwe opgegradeerde musiekklasse in die musieksentrum. Lestye word gereël in samewerking met die betrokke ouers en die leerders se klasonderwysers. Musiekfooie word jaarliks deur die beheerliggaam bepaal, en kan gesien word op die D6- skoolkommunikeerder.
Naas die kuns wat as vak in die akademiese kurrikulum aangebied word, het die skool buitemuurse kunsklubs wat aan ons leerders die geleentheid bied om hulle kunsvaardigheid en kreatiwiteit te ontwikkel. Die kunsklub neem plaas in ‘n volledig toegeruste kunsklas en word tans bestuur deur ses ervare opvoeders wat dertien kunsklasse per week aanbied.

Inskrywings geskied aan die begin van die jaar deur middel van proewe, en die suksesvolle leerders word dan in hulle onderskeie groepe verdeel. Deur die loop van die jaar word verskeie tegnieke en die gebruik van versklillende kunsmediums aangeleer. Van hierdie kunswerke word dan elke jaar by eisteddfods en kompetisies ingeskryf, en telkens bewys ons kunstenaars met talle medaljes en pryse hulle bekwaamheid. ‘n Hoogtepunt is ons jaarlikse kunsuitstalling, en tydens hierdie spoggeleentheid word die jaar se werk uitgestal vir almal om te bewonder.
Om saam musiek te maak, geniet hoë prioriteit by De Hoop en ons instrumentale- en sangensembles tree gereeld op by eisteddfods, musiekaande, meriete-aande en ander geleenthede.
Ons rock bands het baie populêr geraak by De Hoop en ons cool jong musikante bring ‘n heel nuwe dimensie na ons skool se musiekdepartement. Hiervoor het ons dan ook ‘n afsonderlike lokaal wat spesiaal ingerig is vir elektriese kitare, klawerborde, ‘n volledige tromstel en klanktoerusting.
De Hoop het ‘n lang en trotse koortradisie. Ons kore neem op ‘n gereelde basis deel aan verskeie geleenthede, en beïndruk telkens die gehore en beoordelaars.

Ons het ‘n juniorkoor (gr. 1 – 3) en ‘n seniorkoor (gr. 4 – 7), wat onderskeidelik bestaan uit 130 en 150 koorlede. Beide kore oefen gedurende skoolure en die seniorkoor het ook ‘n jaarlikse oefendag op ‘n Saterdag, en dit is verpligtend. Nader aan die einde van die jaar word daar ook ‘n seunskoor saamgestel om deel te neem aan ons jaarlikse orkesaand.
Koorlede wat belangstel om by die plaaslike eisteddfods aan solosang deel te neem, word ook die geleentheid gebied om deur lede van ons musiekpersoneel onderrig te word.
By De Hoop word kwaliteit drama aan ons leerders gebied wat pret en plesier vir die akteurs en gehore waarborg! Ons skool se verhoogstukke verskaf uitstekende vermaaklikheid en word hooggeag in verskeie gesiene dramakringe. Ons akteurs verower dikwels van die toppryse en trofeë by eisteddfods en dramafeeste soos die Akkedissiefees, Silwervaringfees, Klein Libertas, sowel as De Hoop se eie drama-aand.

Ons het drie dramagroepe. Oudisies is oop vir al ons gr. 4 – 7-leerders. Oefentye is na skool en is deel van ons buitemuurse program. Deur drama word ons leerders blootgestel aan karakterontleding, effektiewe kommunikasie, spraak en artikulasie, ontwikkeling van emosionele intelligensie, lewenslesse en selfvertroue wat ‘n blywende effek het.
Naas die skool se eie dramagroepe, kan leerders ook individueel of in groepsverband deelneem aan oudisies vir die plaaslike spraak- en drama-eisteddfods. Onderrig hiervoor vind na skool plaas in samewerking met die betrokke ouers.
As jy graag jou sprekersvaardighede wil slyp of sommer net wil leer hoe om op te hou bewe voor ‘n gehoor, is redenaars net die aktiwiteit vir jou! De Hoop skryf elke jaar leerders in vir verskeie kompetisies en dit bied die geleentheid vir ervare en onervare sprekers. Ons het die afgelope paar jaar gereeld leerders gehad wat tot op nasionale vlak presteer het in drie verskillende kompetisies. Of jy ‘n natuurlike spreker is of net wil leer hoe om jou ouers te oortuig om vir jou daardie nuwe Play Station te koop, redenaars is die aktiwiteit om aan deel te neem!
Elke drie jaar word ‘n asemrowende en baie opwindende produksie aangebied wat die hele skool betrek. Elke leerder en opvoeder in die skool neem deel hieraan, en dit word in ons skoolsaal aangebied. Deelname aan hierdie produksies bevorder ons leerders se selfvertroue en bou aan ‘n heerlike gees van samewerking en opgewondenheid in ons skool. ‘n Nuwe teks word elke keer geskryf, eksterne choreograwe word gehuur en ons ouers word ingespan om te help met kostuums. Die hele skool word omskep in ‘n miernes van bedrywighede, en al die kreatiewe energie laat die gehore en ons De Hoopgemeenskap in verwondering.
Om meer van ons skool te sien en iets te ervaar van ons daaglikse aktiwiteite, besoek gerus ons Facebookblad op hierdie skakel:
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X