Ons werk hard en leer hard by De Hoop

Ons standaarde is hoog as gevolg van harde werk en toewyding.

Daar is by geleentheid gesê: “When educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts." Nelson Mandela het gesê: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Dit som die kernwaardes op waarop die akademie van Laerskool De Hoop gebou is.

Grondslagfase

  • Elkeen van ons toegewyde onderwysers is passievol daaroor om die leerproses ’n interaktiewe avontuur te maak vir die leerders wat aan haar toevertrou is. In ’n sorgsame leeromgewing (omgee-leeromgewing) kan leerders veilig en beskerm voel. Hulle kan voel hulle is deel van ’n groep en gemaklik genoeg wees om hul volle potensiaal te verwesenlik.
  • Ons akademiese fokus is om ons leerders van voldoende geleenthede te voorsien om ’n stewige, breë fondasie te skep in elk van die kernvakke, naamlik Engels en Afrikaans Huistaal, Wiskunde, Eerste Addisionele Taal en Lewensvaardighede. Met dit in gedagte, kry leerders voldoende geleentheid om hul basiese vaardighede te verken, verstaan en bemeester. Ons fokus op denke en beredenering wat lei tot begrip, eerder as net memorisering. Leerders kry die geleentheid om uitdagings aan te durf.
  • Sowel Wiskunde as Taal word in klein groepe onderrig, wat meer individuele aandag aan elke leerder moontlik maak. Gedurende hierdie lesse word leerders aangemoedig om verskillende konsepte te ondersoek, verstaan en bemeester deur probleemoplossing en kritiese denke. Ons klasassistente en interne studente verskaf onskatbare ondersteuning hiermee, sowel in die klas as in die klein groepe.
  • Gereelde, voordurende assessering vind deur die jaar plaas. Dit help om vas te stel hoe elke leerder vorder. Dit help ook om te identifiseer watter leerders sal baat vind by aanvullende ondersteuning. Bykomende ondersteuningsprogramme verskaf aan leerders kleingroep- didaktiese lesse in sowel Engels as Afrikaans Huistaal en Wiskunde. Ons remediërende onderwyser wat op die perseel is, verskaf ook ondersteuning aan leerders wat een-tot-een-bystand benodig.

Intermediêre- en Seniorfase

  • By De Hoop word kinders in hulle geheel opgevoed. Selfrespek, integriteit, verdraagsaamheid, wilskrag en goeie werksetiek word ingebou in elke dag se akademie.
  • Akademie gaan gepaard met deernis en empatie vir die gemeenskap.
  • By De Hoop word idees en kennis gedeel, en kreatiewe denke aangemoedig.
  • Sosiale vaardighede en die ontwikkeling van emosionele intelligensie is ‘n prioriteit.
  • Leer bevorder samewerking tussen personeel en leerders in ons strewe om uitnemendheid in alle aspekte van die kurrikulum te handhaaf.
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X