Dankie vir u belangstelling in  Laerskool De Hoop.

Hiermee die Toelatingsbeleid vir Laerskool De Hoop asook die Aansoek om toelating.

Kontak gerus die skool vir meer besonderhede.