Dit is die visie van Laerskool De Hoop om 'n instelling van hoë akademiese, sport en kultuur standaarde daar te stel sodat al die leerders aan die hand van waarde gedrewe beginsels die geleentheid het om tot volle potensiaal te ontwikkel.
 
In ons strewe om die doel te bereik, is dit ons missie om:
  • Die ouers as 'n integrale deel van die opvoedingsproses te erken;
  • Hoë akademiese, sport en kultuur standaarde te handhaaf deur effektiewe onderrig en afrigting;
  • Elke leerder se uniekheid in ag te neem en individuele ontwikkeling aan te moedig;
  • Selfrespek en dissipline in te skerp by leerders sowel as 'n gesonde aanvaarding van
  • gesag en dissipline van die skool, huis en gemeenskap;
  • 'n Positiewe selfbeeld te ontwikkel en waardering en respek vir ander te hê.

 

 

Ons skoolhoof, Mnr Wynand Cillié, word bygestaan deur 'n bestuurspan wat bestaan uit twee adjunkhoofde, Mnr Nicolaas van Wyk en Mev Esbé Strömbeck; en agt departementshoofde, naamlik Mnr. Neels Riekert, Mev. Zandra den Hartog, Mnr. Stefan Sharp, Mnr. Ashwill Peters, Mnr. Abri du Plessis, Mnr DeWet Neethiling, Mev Lizette Barnard en Mrs. Vanessa Helders.