We have a view of False Bay
From where the waves resound
And the past reveals its glory
Of old sail-ships duty bound.

Determined as those seamen
We build our future, too,
Loyal to our God and country
And to all our people true.

Want “Volharding” is die leuse
Wat ons op ons vaandel lees;
Dis die kenmerk van ons strewe
Van ons skool De Hoop se gees!

Hoor die boodskap van die golwe:
Werk met hart en hand, De Hoop!
Hoor die wekroep van die kruine:

Kom volhard, De Hoop, De Hoop!