Hiermee word u uitgenooi om lid te word van die De Hoop Ondersteunersklub.  

De Hoop Ondersteunersklub Lidmaatskap / Inskrywingsvorm 

Die doelwit van hierdie Ondersteunersklub is:

 • Om u deel te maak van die De Hoop tradisie wat eie is aan die Laerskool De Hoop.
 • Om u as lojale ouer / oudleerder iets terug te gee en waardering vir u ondersteuning te wys.
 • Om lewenslank kontak met u te behou om sodoende ons ryke tradisie verder uit te bou. 
 • Die Laerskool De Hoop is dan ook die enigste begunstigde uit fondse wat hierdie Ondersteunersklub mag genereer.
 • Voorts strewe die De Hoop Ondersteunersklub om die band tussen oudleerlinge, ondersteuners, ouers en opvoeders van die skool uit te bou.

Lidmaatskap:

 • Lidmaatskap word beperk tot oud en huidige De Hoop-ouers, -leerders en -onderwysers.
 • Goeie ondersteuners van die De Hoop kan lidmaatskap verwerf onderhewig aan die goedkeuring van die Bestuur.
 • Lidmaatskap behoort eksklusief aan die lidmaatskapkaarthouer en kan nie oorgedra word nie.
 • Lidmaatskap is lewenslank, tensy die lid bedank of die Bestuur van die De Hoop Ondersteunersklub ‘n lid se lidmaatskap beëindig.
 • Enige lid wat nie sy ledegeld betaal het nie binne drie maande nadat dit verskuldig geword het, sal die voorregte van lidmaatskap ontbeer.

Voordele:

Lidmaatskap aan die De Hoop Ondersteunersklub hou verskeie voordele vir sy lede in, soos bv.

 • ‘n Gratis De Hoop ondersteunersbaadjie by aansluiting;
 • 10 % afslag met die aankoop van enige ander De Hoop ondersteunersitems; 
 • 20 % afslag met die bespreek van die De Hoop Sentrum;
 • Lewenslange lidmaatskap aan die De Hoop Ondersteunersklub;
 • Voorkeur met die bekom van kaartjies vir spesiale funksies, soos bv. die Revue, Gholfdae, Prysuitdelings, Danse of enige spesiale geleentheid;
 • Persoonlike uitnodigings na sport- en kultuurbyeenkomste en die samekoms daarna;
 • Uitnodiging na die De Hoop Ondersteunersklub sosiale byeenkomste vir lede;
 • Enige ander voordeel waartoe van tyd tot tyd deur die Bestuur besluit mag word.

Lidmaatskapfooi:

Lidmaatskapfooi per ouer/oudskolier:

 • Eenmalig: R1000 of
 • R200 per jaar x 7 (jr) of
 • R100 per maand x 12 (mnde)

Lidmaatskap per skolier / oudskolier wat tans nog studeer:

 • Eenmalig: R500 of
 • R100 per jaar x 6 of
 • R50 per maand x 12
Raak deel van die De Hoop-familie en sluit vandag nog aan deur die aangehegte vorm te voltooi en terug te besorg aan die Laerskool De Hoop.

De Hoop Ondersteunersklub Lidmaatskap / Inskrywingsvorm 

Baie welkom tot die De Hoop-familie.