Op De Hoop se sportgronde en in die swembad is die wagwoord massadeelname, want ons glo dat elkeen 'n gebalanseerde lewe moet lei.

 

Somersport by Laerskool De Hoop sluit in:

   Skaak, Atletiek, tennis, krieket en swem.                                 

Wintersporte wat aangebied word, isr:

   Skaak, Rugby, netbal, hokkie en landloop.

Ons is baie trots op die provinsiale- en nasionale kampioene wat gereeld deur ons skool opgelewer word.

Die skool erken ook prestasies wat buite skoolverband behaal word.