Ons kultuurdepartement is vir ons baie belangrik en ons is trots op die vele leerders wat aan hierdie aktiwiteite deelneem.

Ons junior- en seniorkoor tree gereeld op en beoordelaars sowel as gehore is altyd opgewonde oor ons programme. Opwindende revues en asemrowende produksies bou selfvertroue by leerders en terselfdertyd versterk dit die uitstekende gees en samehorigheidsgevoel in ons skool.

Die uitstaande prestasies van ons leerders tydens kunswedstryde en eksterne eksamens is ‘n bewys van die baie hoë standaard wat in ons musiekdepartement gehandhaaf word.

Musiekaande in die skoolsaal moedig selfs ons jongste en mees onervare musikante aan om voor ‘n gehoor op te tree.

Ons dramaklubs verskaf groot pret aan ons akteurs sowel as gehore. De Hoop se toneelstukke is altyd hoogs vermaaklik en daar word met lof van ons produksies gepraat by dramafeeste en eisteddfods waar ons gereeld met toekennings en trofeë wegstap.

Ons bied ook kunsklubs, ‘n fotografieklub en ‘n skaakklub aan, waar leerders aangemoedig word om hul kreatiwiteit en probleemopslossings-vaardighede te ontwikkel.