Op De Hoop se sportgronde en in die swembad is die wagwoord massadeelname, want ons glo dat elkeen 'n gebalanseerde lewe moet lei.

 

Somersport by Laerskool De Hoop sluit in:

   Skaak, Atletiek, tennis, krieket en swem.                                 

Wintersporte wat aangebied word, isr:

   Skaak, Rugby, netbal, hokkie en landloop.

Ons is baie trots op die provinsiale- en nasionale kampioene wat gereeld deur ons skool opgelewer word.

Die skool erken ook prestasies wat buite skoolverband behaal word.

 

Ons kultuurdepartement is vir ons baie belangrik en ons is trots op die vele leerders wat aan hierdie aktiwiteite deelneem.

Ons junior- en seniorkoor tree gereeld op en beoordelaars sowel as gehore is altyd opgewonde oor ons programme. Opwindende revues en asemrowende produksies bou selfvertroue by leerders en terselfdertyd versterk dit die uitstekende gees en samehorigheidsgevoel in ons skool.

Die uitstaande prestasies van ons leerders tydens kunswedstryde en eksterne eksamens is ‘n bewys van die baie hoë standaard wat in ons musiekdepartement gehandhaaf word.

Musiekaande in die skoolsaal moedig selfs ons jongste en mees onervare musikante aan om voor ‘n gehoor op te tree.

Ons dramaklubs verskaf groot pret aan ons akteurs sowel as gehore. De Hoop se toneelstukke is altyd hoogs vermaaklik en daar word met lof van ons produksies gepraat by dramafeeste en eisteddfods waar ons gereeld met toekennings en trofeë wegstap.

Ons bied ook kunsklubs, ‘n fotografieklub en ‘n skaakklub aan, waar leerders aangemoedig word om hul kreatiwiteit en probleemopslossings-vaardighede te ontwikkel. 

Elke tweede Vrydag kan ons jong entrepreneurs hulle besigheidsvernuf op proef stel by die verkopings wat tydens eerste pouse plaasvind.

Een van die lekkerste dele van ons laerskooljare is die uitstappies en skoolkampe wat ons gereeld bywoon. Die doel hiervan is 

om die klaskamer met die natuur te integreer, om as deel van 'n groep te funksioneer en om leierseienskappe te ontwikkel.

Die Omgewingsklub is 'n gewilde aktiwiteit by De Hoop. Hierdie klub is die ideale plek vir avontuurlustige seuns en dogters om onder goeie toesig van ons opvoeders die buitelewe te geniet en leer ken.

Hier by De Hoop word ons van kleins af geleer om bewus te raak van die mense in ons gemeenskap. Ons het gewoonlik 'n Omgeeweek waartydens die hele skool uitreik na gestremdes, bejaardes en minderbevoorregtes in ons omgewing. Ons is ook voortdurend betrokke by gemeenskapsprojekte en uitreike. Behalwe omgee, leer ons ook die betekenis van ander belangrike waardes soos verantwoordelikheid, respek, goeie burgerskap en regverdigheid.

Ons ouers is waardevolle vennote in ons skoolopvoeding. Hulle is die dryfkrag agter fondsinsamelingsprojekte en hulle sorg voortdurend vir lekker verrassings soos speletjiesmiddae, kompetisies, gholfdae en sosiale funksies.